Termine

  • 8. April 2020 — Prä­sen­ta­ti­ons­abend Prak­ti­kum Jahr­gang 8
  • 9. April 2020 — Beginn der Oster­fe­ri­en
  • 10. April 2020 — Oster­fe­ri­en
  • 27. April 2020 — Ers­ter Schul­tag nach den Oster­fe­ri­en
  • 1. Mai 2020 — Tag der Arbeit
  • 8. Mai 2020 — MBA/HSA Deutsch
  • 11. Mai 2020 — HSA/MBA Mathe
  • 12. Mai 2020 — MBA Eng­lisch
  • 13. Mai 2020 — MBA Fran­zö­sisch
  • 21. Mai 2020 — Chris­ti Him­mel­fahrt
April 2020
Mon­tag Diens­tag Mitt­woch Don­ners­tag Frei­tag Sams­tag Sonn­tag
30. März 2020 31. März 2020 1. April 2020 2. April 2020 3. April 2020 4. April 2020 5. April 2020
6. April 2020 7. April 2020 8. April 2020

Präsentationsabend Praktikum Jahrgang 8

Prä­sen­ta­ti­ons­abend Prak­ti­kum Jahr­gang 8
9. April 2020

Beginn der Osterferien

Beginn der Oster­fe­ri­en
10. April 2020

Osterferien

Oster­fe­ri­en
11. April 2020

Osterferien

Oster­fe­ri­en
12. April 2020

Osterferien

Oster­fe­ri­en
13. April 2020

Osterferien

Oster­fe­ri­en
14. April 2020

Osterferien

Oster­fe­ri­en
15. April 2020

Osterferien

Oster­fe­ri­en
16. April 2020

Osterferien

Oster­fe­ri­en
17. April 2020

Osterferien

Oster­fe­ri­en
18. April 2020

Osterferien

Oster­fe­ri­en
19. April 2020

Osterferien

Oster­fe­ri­en
20. April 2020

Osterferien

Oster­fe­ri­en
21. April 2020

Osterferien

Oster­fe­ri­en
22. April 2020

Osterferien

Oster­fe­ri­en
23. April 2020

Osterferien

Oster­fe­ri­en
24. April 2020

Osterferien

Oster­fe­ri­en
25. April 2020 26. April 2020
27. April 2020

Erster Schultag nach den Osterferien

Ers­ter Schul­tag nach den Oster­fe­ri­en
28. April 2020 29. April 2020 30. April 2020 1. Mai 2020

Tag der Arbeit

Tag der Arbeit
2. Mai 2020 3. Mai 2020